Prednáška o automatizovanom testingu na TUKE

Na Technickej univerzite v Košiciach sme v zastúpení Zuzana Durkáčová, Peter Kralovanský a Michal Mittelman v rámci odborného semináru “Aktuálne trendy v informatike a kyberbezpečnosti” prednášali na tému “Evolúcia a aktuálne trendy vývoja automatizovaného testingu”.

Na Katedre počítačov a informatiky sme odprezentovali celkový vývoj automatizovaného testingu vo svete. Neobišli sme ani prax, ktorá je pre vysokoškolských študentov kľúčová. Podelili sme sa o svoje vlastné praktické skúsenosti, vyzdvihli sme potrebu automatizovaného testingu a opísali sme komplexnosť realizácie celkových riešení v rámci softvérového vývoja v našej firme. Ten je v Solar Turbines naozaj rozsiahly – zahŕňa vyše 150 aplikácií a viac ako 30 developerských tímov.

Pozreli sme sa aj do budúcnosti a načrtli, ktorým smerom sa bude automatizovaný testing vyvíjať.