Turbine

Solar Turbines Slovensko

Solar Turbines je medzinárodná spoločnosť a celosvetový líder v poskytovaní energetických riešení, ktorý s hrdosťou nazýva Slovensko svojím domovom od roku 2021 so sídlom v Košiciach.

Solar Turbines Slovakia sa špecializuje najmä na poskytovanie a podporu vývoja softvérových riešení v oblasti získavania dát z pripojených zariadení, strojového učenia (machine learning), kybernetickej bezpečnosti, užívateľskej skúsenosti UI & UX, analytike a inovácii existujúcich riešení.

O Solar Digital

Solar Digital je divízia organizácie Solar Turbines, ktorá stojí za neustálymi inováciami a digitálnymi riešeniami. Náš záujem o zákaznícku spokojnosť spájame s vášňou pre špičkové technológie.

Sme hrdí, že môžeme dodávať digitálne riešenia, ktoré sú pridanou hodnotou pre našich zákazníkov a to vďaka rozsiahlym odborným znalostiam v oblasti získavania strojových údajov, kybernetickej bezpečnosti, vývoja softvéru, znalostí výrobkov OEM a analýzou veľkých dát. 

Digitálne riešenia Solar Turbines

Digitálny ekosystém Solar Turbines prináša rozsiahle a komplexné technologické riešenia typu end-to-end. Sú vytvorené "na mieru" od získavania dát až po užívateľské rozhranie, pričom využívajú toky nespracovaných a následne transformovaných údajov v reálnom čase.

Digitálne riešenia sú navrhnuté tak, aby zákazníkom poskytovali informácie o celej sústave energetického riešenia, prediktívnu analýzu a nástroje na riadenie prevádzkových rizík – od bezpečnej dátovej architektúry až po vlastné mobilné rozhrania.

Zistíte, ako vám Solar Digital Solutions môžu pomôcť na ceste k úspechu a pridajte sa do nášho tímu.

Digitálne riešenie obrázok
Zobraziť viac
Pridajte sa k nám
Pridaj sa k nám

Pridajte sa do nášho tímu a zistíte, ako aj vám môže Solar Digital pomôcť na ceste k úspechu.

Voľné pozície