Prednáška na Technickej univerzite v Košiciach

Sme nadšení, že sa môžeme podeliť o úspech našej nedávnej prezentácie špičkových tímov Cybersecurity a GRC na Technickej univerzite v Košiciach. Mali sme tú česť osloviť 100 šikovných študentov na kritické témy: Asset Management, Vulnerability Management a GRC Overview.
Angažovanosť a nadšenie publika boli hmatateľné, čo odrážalo veľký záujem o zabezpečenie digitálnej budúcnosti. Pokračujme v posilňovaní novej generácie profesionálov v oblasti kybernetickej bezpečnosti!