HACATHON 2024

Naše kolegyne zo Solar Turbines Slovakia a Caterpillar Slovakia (SWE), zorganizovali prvý interný HACATHON!

Osem tímov zložených z našich talentovaných kolegov sa zapojilo do tohto 12-hodinového podujatia, kde pracovali na špecifických témach, za ktorými stála jedna veľká myšlienka: „vymyslieť riešenie, ktoré by zefektívnilo našu každodennú prácu“. Finálne riešenia predčili naše očakávania a sú pripravené na implementáciu. Počas dňa sme sa cítili výborne, vychutnali sme si dobré jedlo a ešte lepšiu spoločnosť, zdolávali technické úskalia, ale predovšetkým sa výborne zabavili. Blahoželáme výhercom a obrovská vďaka patrí všetkým účastníkom za produktívne výsledky. Špeciálne poďakovanie patrí každému, kto sa zúčastnil tohto výnimočného podujatia, všetkým organizátorom za pomoc pri plánovaní a koordinácii, a nášmu manažmentu za to, že túto príležitosť umožnil.