All Staff Meeting

Náš prvý All Staff Meeting v tomto roku sa konal v krásnych priestoroch Historickej radnice Košice, kde sme spoločne zrekapitulovali dosiahnuté úspechy, ale zároveň zhrnuli uplynulý rok aj z hľadiska ľudských zdrojov. Jedným z bodov programu bolo predstavenie stratégie pre rok 2024 a prezentácia aktivít, na ktorých naša spoločnosť Solar Turbines v rámci nášho regiónu spolupracuje.
Celková atmosféra bola pozitívna a plná nadšenia. Tešíme sa na ďalšie výzvy a úspechy, ktoré spoločne dosiahneme.